Thiết bị đọc thẻ mifare ARC128


Chia sẻ: 

thông số kỹ thuật

Đọc thẻ không tiếp xúc.

Khoảng cách đọc thẻ: 10cm.

Tần số: 13.56 Mhz

Cổng USB.