Dự án tiêu biểu

Chung Cư 4S Linh Đông
Chung Cư 4S Linh Đông
Triển khai: 09/2017
Thủ Đức Garden Homes
Thủ Đức Garden Homes
Triển khai: 11/2011
Hùng Vương Plaza
Hùng Vương Plaza
Triển khai: 11/2010
mPlaza Saigon
mPlaza Saigon
Triển khai: 08/2011
Pico Plaza
Pico Plaza
Triển khai: 12/2012
Saigon Super Bowl
Saigon Super Bowl
Triển khai: 04/2013