Đại Học Hoa Sen


Chia sẻ: 

Triển khai: 05/2016

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 01 lối vào xe máy

- 01 lối ra xe máy

Địa chỉ: 8 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh