Trường Đại Học RMIT Việt Nam


Chia sẻ: 

Triển khai: 09/2013

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 04 lối vào xe máy

- 02 lối ra xe máy

Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh


Dự án khác