Hùng Vương Plaza


Chia sẻ: 

Triển khai: 11/2010

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 02 lối vào xe máy

- 02 lối ra xe máy

- 01 lối vào xe ô tô

- 01 lối ra xe ô tô

Địa chỉ: 126 Hùng Vương, Phường 4, Quận 5, TP.HCM