Thủ Đức Garden Homes


Chia sẻ: 

Triển khai: 11/2011

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 02 lối vào xe máy

- 02 lối ra xe máy

- 02 lối vào xe ô tô

- 02 lối ra xe ô tô.

Địa chỉ: Số 27, Đường số 3, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM