Chung Cư 4S Linh Đông


Chia sẻ: 

Triển khai: 09/2017

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 02 lối xe máy vào

- 02 lối xe máy ra

- 01 lối xe ô tô vào

- 01 lối xe ô tô ra

Địa chỉ: Đường số 30, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP.HCM