Nhà thờ Kỳ Đồng – Dòng Chúa Cứu Thế


Chia sẻ: 

Triển khai: 08/2016

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 04 lối vào xe máy

- 06 lối ra xe máy

Địa chỉ: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM