Pico Plaza


Chia sẻ: 

Triển khai: 12/2012

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 03 lối vào xe máy

- 03 lối ra xe máy

- 01 lối vào xe ô tô

- 01 lối ra xe ô tô

Địa chỉ: 20 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh