Saigon Super Bowl


Chia sẻ: 

Triển khai: 04/2013

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 01 lối vào xe máy

- 01 lối ra xe máy

- 01 lối vào xe ô tô

- 01 lối ra xe ô tô

Địa chỉ: A43, Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh