Van Hanh Mall


Chia sẻ: 

Triển khai: 12/2017

Thông tin chi tiết

Hệ thống quản lý :

  • 05 tầng trên cao
  • 03 tầng hầm

 Địa chỉ: 11 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP.HCM