Pandora City


Chia sẻ: 

Triển khai: 10/2012

Thông tin chi tiết

Hệ thống bao gồm:

- 05 lối vào xe máy

- 04 lối ra xe máy

- 01 lối vào xe ô tô

- 01 lối ra xe ô tô

Địa chỉ: 1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM